Om Luren
Luren Program - CD
Luren startades i februari 1979 av en skara musiker med erfarenhet av och intresse för gammal musik. Antalet medlemmar har växlat genom åren. Sedan 1990-talet består gruppen av åtta musiker.

I stället för Lunds Renässansensemble används ofta det korta namnet LUREN som är sammansatt av de stora bokstäverna i LUnds RENässansensemble. Därför har vi också en LUR i vår logo.

Luren har givit konserter över hela södra Sverige och i Danmark. Bland annat har vi vid ett par tillfällen framträtt under medeltidsveckan i Visby, både med egna konserter och tillsammans med dansare från Skåne och Danmark.

Vi samarbetar även med andra ensembler. Särskilt vill vi framhålla kören Lunda Röster . Tillsammans har vi gjort två medeltida julproduktioner med programmet In Dulci Jubilo (se Aktuella program).

Luren har på senare år fokuserat på att överbrygga medeltida och nu levande musiktraditioner och tar gärna intryck av folkmusik framför allt från Mellanöstern och Balkan.

Både medeltida och mer sentida folkliga instrument används. Vi spelar på instrument som harpa, vevlira, hackbräde, skalmejor, dulcian, säckpipa, blockflöjter, fiddlor, gambor, cister, mandora, krumhorn, spilåpipa, kärlflöjt och slagverk av många slag. Naturligtvis spelar det främsta av instrument, den mänskliga rösten en framträdande roll.
Aktuella program.

In Dulci Jubilo
Julmusik från bl.a Cancionero de Upsala, Pie Cantiones, Llibre Vermell de Monserrat

Halleluja och Halling
Programmet pekar på de likheter som finns i kyrkomusik och folkmusik oberoende av tid och rum. Programmet innehåller musik från Norge, Sverige, Irland, Skottland och Spanien.

Sefardisk Diaspora
Musik hämtad från den sefardiska diasporan, d.v.s musik från judiska samhällen runt Medelhavet, formade efter den tidpunkt då judarna fördrevs från Spanien 1492.

Skandinavisk folkmusik
Vi sammanför koraler från Gammalsvenskby i Ukraina med koraler från Skåne, spelar medeltida ballader från Norge, visor från Malung, polskor efter Byss-Kalle m.m. Allt framförs på våra tidiga instrument som ger en speciell klangvärld. Naturligtvis har också den mänskliga rösten en viktig roll i detta program.

CD-inspelningar

Ghaetta
Musik från krigens, pestens och pilgrimernas Europa. Inspelad år 2000.

Halleluja och Halling
Se ovan. Inspelad år 2007