Medlemmar
Martina Björk

har arbetat som gymnasielärare och doktorerat i latin vid Lunds Universitet. Martina har sången som huvudinstrument, och har studerat sång, piano, orgel och kammarmusikalisk interpretation.Hon arbetar som universitetslärare och kyrkomusiker

Den tidiga musiken ligger henne varmt om hjärtat och hon har uppnått en betydande erfarenhet i uppförande av tidig musik.

Martina är gruppens sångerska.
Leif Andersson

är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Leif spelar i Luren ett stort antal rörbladsinstrument och flöjter och har på senare tid också blivit Lurens hackbrädsspelare.

Han arrangerar mycket av Lurens musik.

Han är också Lurens instrumentbyggare med fiddlor, lutor, harpa och hackbräde som resultat.
Anders Holtsberg

är civilingenjör, doktor i matematisk statistik och har ett gediget förflutet inom tidig musik och folkmusik.

Förutom tidig musik och folkmusik har Anders också en bakgrund som rockbasist.

I Luren spelar Anders fiddla, barockfiol, cister och mandora.
Per Bolin

är logoped och en erfaren altviolinist. Han har spelat både i symfoniorkester och kammarorkester.

Han har även ett gediget förflutet inom tidig musik.

Förutom stråkinstrument spelar Per också ett antal mässingsinstrument.

I Luren spelar Per fiddla, basun och krumhorn.
Eva Sahlin

är utbildad vid Musikhögskolan Ingesund och Schola Cantorum Basiliensis i Basel.

I Schola Cantorum Basiliensis studerade hon blockflöjtspel och uppförandepraxis för Hans-Martin Linde.

I Luren spelar hon blockflöjter av alla storlekar.
Karin Palm-Lindén

är arkitekt, forskare och en rutinerad gambist som spelar i ett flertal renässans- och barockensembler.

Karin har deltagit i Master Classes för Jaap ter Linden och Erin Headley.

I Luren spelar hon både gamba och fiddla.
Margareta Ågren

är musiklärare och en mycket erfaren organist och cembalospelare.

Förutom examen vid Malmö Musikhögskola har hon studerat orgel för Marie Claire Alain och Grethe Krogh.

I Luren spelar hon harpa, virginal och krumhorm.
Lars Sjölin

är civilingenjör. I Luren spelar han flöjter, rörbladsinstrument av olika slag och udda instrument som kärlflöjt och zinka. Lars är autodidakt, men har deltagit i Master Classes ledda av Claes Pehrson, Dan Laurin och Kees Boeke.

Lars arrangerar mycket av Lurens musik.

Han fungerar också som gruppens slagverkare.