Instrument
Luren spelar på instrument som harpa, vevlira, hackbräde, skalmejor, dulcian, säckpipa, blockflöjter, fiddlor, gambor, cister, mandora, krumhorn, spilåpipa, kärlflöjt och slagverk av många slag. Naturligtvis spelar det främsta av instrument, den mänskliga rösten en framträdande roll.

Sju exempel visas här.

Klicka på en bild nedan för att höra just det instrumentet.
Viola da Gamba
Fiddla
Kärlflöjt
Hackbräde sett genom harpans strängar
Detalj av vår Irländska Harpa
Några av våra blockflöjter
Cister, en renässansbanjo